Ons huis


Ons woonzorgcentrum biedt plaats aan 75 bewoners.

Alle kamers zijn volledig bemeubeld en beschikken over een eigen badkamer, koelkast en televisietoestel.

Als nieuwe bewoner is het mogelijk om je eigen geliefde spullen mee te brengen zodat je echt het thuisgevoel kan creëren. We denken hierbij aan bijvoorbeeld kaders, foto's, kleine meubels,... enzovoort.

Ons huis bestaat uit vier afdelingen: Zandbank en Duinen bevinden zich in de rechtervleugel, Vismijn en Vuurtoren aan de linkerzijde van het gebouw.


Het woonzorgcentrum is gelegen op de grens van Bredene en Oostende vlakbij de duinen. Ingeplant in de duinenrij, omgeven door een grote tuin, met op de duintop een paviljoentje, gebouwd op de funderingen van een zwaar Duits kanon.


Godtschalck web 2-20
Godtschalck web 2-19
Kelly web-3


Missie


Ons woonzorgcentrum wenst in te staan voor de opvang en verzorging van hulpbehoevende bejaarden, en dat in een huiselijke sfeer, waarbij zij zich geborgen voelen en er optimaal de mogelijkheden verkrijgen tot het behouden van hun contacten met de buitenwereld.


Onze missie laat zich bundelen in drie kernbegrippen: de maritieme context van de instelling, het open leefklimaat en het familiaal karakter en dit vanuit het grootste respect voor de rechten en fundamentele vrijheden van de bejaarde.

Hierbij zijn de garantie tot privacy, waardigheid en autonomie, naast het aanbieden van inspraak, keuzevrijheid en zelfontplooiing, absolute sleutelbegrippen.

De nodige schikkingen worden getroffen voor het respecteren van de rechten en overtuigingen van de gebruiker, enerzijds politieke en burgerrechten en anderzijds de ideologisch, filosofische en godsdienstige overtuiging.


Directie en personeel zijn doordrongen van het idee dat onze thuisvervangende woonvorm nooit de eerste keuze was van de resident en dat er alles aan gedaan moet worden, om dit thuisvervangend wonen dermate humaan te kunnen beleven, dat de bewoners er ‘thuis’ kunnen komen, omringd met warme, doorvoelde zorg tot in hun laatste levensfase.

Visie


De invulling van dit streven, stoelt op het optimaal inzetten van de beschikbare middelen in relatie met het vooropgestelde doel. Onze visie hoe de missie te realiseren wordt hieronder globaal beschreven.


De aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel tewerkgesteld in een harmonieus in de duinen ingeplante nieuwbouw voorzien van accommodatie en hulpmiddelen, zijn belangrijke pijlers bij ons project.

Het stelt ons in staat een gerontologische dienstverlening aan te bieden die aan de behoeften en verwachtingen van de bejaarde een geëigend antwoord geeft. Via terugkerende bijscholingen wordt gewerkt aan de vorming van de personeelsleden.