Wonen

Opnamecriteria


Woonzorgcentrum Godtschalck staat open voor elke zorgbehoevende bejaarde. Voorheen richtte men zich enkel tot vissers. Sedert jaren worden aanvragen van alle zorgbehoevende bejaarden aanvaard.


Statutaire vissers met meer dan 10 jaar vaart krijgen absolute voorrang in ons woonzorgcentrum, ongeacht welke zorgscore.

Daarnaast hebben we nog drie andere voorrangsgroepen:

  • Statutaire vissers met minimum 5 jaar vaart én minimum een B-score
  • Weduwes van statutaire vissers met minimum 5 jaar vaart én minimum een B-score
  • Echtgenotes van statutaire vissers met minimum 5 jaar vaart én minimum een B-score


Om deze vaart te staven wordt een attest van het waterschoutambt aangevraagd of het monsterboekje geraadpleegd.


De volgorde van opname wordt bepaald aan de hand van:

  • Datum van aanvraag
  • Mate van hulpbehoevendheid met voorrang aan Cd- en C- score, vervolgens B-score
  • Voorrangsregels


Voor het vaststellen van uw score op de KATZ-schaal kan U zich wenden tot uw huisarts.Dagprijs


Sinds 1 februari 2023 bedraagt de dagprijs 63,12 euro per persoon per verblijfsdag.

Hiervoor geniet de bewoner huisvesting, voeding en de gebruikelijk huishoudelijke en persoonsverzorging.


Zijn in de dagprijs vervat:

•Kamerbewoning

•Eetmalen

•Verwarming

•Verlichting

•Waterbedeling

•Onderhoud en was (plat linnen en kledij bewoners)

•Incontinentiemateriaal

•Verzorgend verbruiksmateriaal in de verpleging

•Aansluiting op de kabeldistributie


Zijn niet inbegrepen in de volgende kosten:

•Gebruik telefoon

•Bijdrage ziekenfonds

•Medische, paramedische en farmaceutische kosten

•Nieuwkuis


Indien de kostprijs voor u problemen stelt kan een tussenkomst - van het OCMW waar u woont - aangevraagd worden.

Wanneer het OCMW tussenkomst verleent, ontvangt u een maandelijks zakgeld.

De aanvraag tot tussenkomst van het OCMW gebeurt door onze maatschappelijk assistente Ilse Vets.