Home

Woonzorgcentrum Godtschalck
BEZOEKENBezoekers zijn steeds van harte welkom bij ons.

Bezoek is op elk moment van de dag mogelijk, mits respect voor de rust van de bewoners.


Onze cafetaria is een ontmoetingsplaats voor de bewoners en bezoekers. Deze is dagelijks geopend van 14 uur tot 17 uur en op zondagvoormiddag.
Welkom op onze website. Hier vindt u actuele informatie omtrent het leven in ons woonzorgcentrum.


We richten ons tot de bewoners en hun familie maar eveneens tot personen die wensen uit te kijken naar een opname in ons woonzorgcentrum.
WONEN

Voorheen richtte het woonzorgcentrum zich enkel tot vissers. Sedert jaren worden aanvragen van alle zorgbehoevende ouderen aanvaard.


De volgorde van opname wordt bepaald aan de hand van:

  • Datum van aanvraag
  • Mate van hulpbehoevendheid met voorrang aan Cd- en C-score, vervolgens B-score
  • Voorrangsregels


De dagprijs bedraagt € 56,03.

CONTACTEER ONS


Adres: Dokter Eduard Moreauxlaan 322
8400 Oostende

Telefoon: 059 32 26 04

Email: contact@woonenzorgcentrum.com

webmaster@woonenzorgcentrum.com


Copyright © All Rights Reserved


Foto's: Julien Tahon